Search

The Green Great Wall


วันนี้จะมาเล่าถึงอภิมหาโครงการขนาดใหญ่มากๆ ที่ทำต่อเนื่องกันมา 12 ปีแล้วครับ "The Great Green Wall" คือโครงการสร้างกำแพงต้นไม้กว้าง 15 กิโลเมตร พาดแนวขวางตัดทวีปแอฟริกาจากประเทศเซเนกัลทางตะวันตก ไปจรดขอบตะวันออกสุดที่ประเทศจีบูติ รวมความยาวกว่า 7,600 กิโลเมตร กินพื้นที่กว่า 625 ล้านไร่ ใน 13 ประเทศ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นดินแดนที่แห้งแล้งและไร้ประโยชน์ โดยกำแพงนี้จะเป็นแนวกั้นการขยายตัวของทะเลทรายซาฮาร่าทางตอนเหนือของทวีปเอาไว้ และเมื่อโครงการนี้สำเร็จจะช่วยกำจัดก๊าซคาร์บอนได้มากถึง 250 ล้านตัน ภายในปี 2030 โดยปัจจุบันมีประเทศในทวีปแอฟริกามากกว่า 20 ประเทศ รวมถึงพันธมิตรจากนานาชาติอีก 23 ประเทศที่เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือในโครงการนี้

กำแพงนี้จะเป็นแนวด่านหน้าในการช่วยแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความแห้งแล้ง ความอดอยาก ความขัดแย้งและการอพยพของผู้คนนับ 10 ล้านคนในภูมิภาค และแน่นอนว่านอกจากความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหาร การสน้างงานให้กับพื้นที่โดยรอบแล้ว ยังจะพลิกฟื้นภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมของแอฟริกาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกด้วย

เมื่อเสร็จสมบูรณ์ "The Great Green Wall" จะกลายเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดเป็น 3 เท่าของแนวปะการัง Great Barrier Reef ในออสเตรเลีย

สนใจติดตามโครงการนี้ เข้าไปที่ www.greatgreenwall.org

53 views0 comments