เราคือผู้ผลิต ถุงพลาสติก พร้อมรับผลิตถุง ด้วยนวัตกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ดีของคุณ และเพื่อโลกของเรา