top of page

Social News

N-Joy ถุงขยะรักษ์โลก ร่วมสร้างวินัยคัดแยกขยะชุมชน กับโครงการ

"รักโลกด้วยการแยกขยะ" • เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 • ณ สน.อุดมสุข เขตประเวศ

Njoy Bag pale.png
njoy logo Final pale.png

ถุงขยะเอ็นจอย ร่วมสร้างวินัยคัดแยกขยะในชุมชน กับโครงการ

“รักโลกด้วยการแยกขยะ” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

 

คุณไพฑูรย์ ปานสูง ประธานที่ปรึกษา บริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงขยะ เอ็นจอย (NJOY) ถุงขยะที่ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “รักโลกด้วยการแยกขยะ” ร่วมส่งมอบถุงขยะพร้อมชุดถังคัดแยกขยะ 3 ประเภท จำนวน 30 ชุด

โดยมี นายถิรวัฒน์ ดอกสวย ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสุข และนายวิเชียร เทียนเล็ก ประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น เขตประเวศ เป็นตัวแทนรับมอบ ก่อนทำการส่งต่อให้กับสถานที่ราชการและสถานศึกษาในเขตประเวศต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อสร้างวินัยการคัดแยกขยะในชุมชน สร้างการรับรู้ที่ดีของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ต่อการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และลดปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่อันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

คณะผู้บริหารของบริษัท S.D.J. Inter นำโดยคุณ ไพฑูรย์ ปานสูง

ได้ไปดูงาน "การกำจัดขยะที่ลำพูน" เมื่อวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562

Njoy Bag pale.png
njoy logo Final pale.png

คณะผู้บริหารของบริษัท S.D.J. Inter นำโดยคุณ ไพฑูรย์ ปานสูง

ได้ไปดูงาน "การกำจัดขยะที่ลำพูน" เมื่อวันที่ 30 มค.- 1 กพ. 2562

 

โดยได้รับการต้อนรับจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ที่เป็นผู้ริเริ่มนโยบายจังหวัดปลอดโฟม เป็นจังหวัดแรกของไทย นอกจากนี้จังหวัดลำพูน ยังสนับสนุนให้มีการกำจัดขยะในครัวเรือน แยกขยะ และแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์

จากนั้นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายสุเมธ แสนสิงห์ชัย ได้พาชมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ที่บ้านป่าตึงงาม หมู่ 3 เทศบาลตำบลป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ด้วยหลักการ 3R - Reduce, Reuse, Recycle โดยการแยกและกำจัดขยะในครัวเรือน ด้วยการหมักขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ย และยังเป็นการสร้างรายได้ให้ชาวบ้านจากการขายขยะ Recycle

และนี่ถือเป็นผลสำเร็จจากความร่วมมือกันของคนในชุมชนบ้านป่าตึงงาม หมู่ 3 จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบจัดการขยะ 2 ปีซ้อน ในปี 2558 และ 2559

บริษัท S.D.J. Inter จำกัด ผู้ผลิตถุงขยะ Njoy รู้สึกยินดีและพร้อมสนับสนุนการแยกขยะ และเลือกใช้ถุงขยะที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ เพื่ออนาคตของลูกหลานและโลกที่น่าอยู่ขึ้น

njoy logo Final pale.png

N-Joy ถุงขยะรักษ์โลก สร้างกลิ่นเติมสี เป็นมิตรที่ดีกับสิ่งแวดล้อม

รายการ บ้านพระรามสี่ • ออกอากาศ : 13 กรกฎาคม 2561 • ทางช่อง 3 SD 28

Njoy Bag pale.png
CH3.png
bottom of page