top of page
Search

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน เริ่มนโยบาย "อุทยานปลอดขยะ" ตั้งแต่ 1 ม.ค.63


นักท่องเที่ยวจะได้รับ Green Heart Passport สะสมตราประทับแลกรับรางวัล ตามกติกา "ไม่สร้างขยะ" ใช้ปิ่นโตใส่อาหาร ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ขณะเดียวกันทางอุทยานฯ ก็ได้เตรียมแก้วน้ำกระบอกไม้ไผ่ จาน-ชามที่ทำจากกาบไม้ไผ่ ใบกล้วย และใบตองตึง ซึ่งผลิตจากชุมชนรอบๆ อุทยานฯ ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

โดยจาน ชาม กาบไผ่ และใบตอง นี้ เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของอุทยาน กับ ผศ.ดร.เขมรัฐ เถลิงศรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ ที่เข้ามาทำวิจัย "นวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตเกษตรกรบนพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืน" โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในพื้นที่ บ้านวนาไพร บ้านหนองผำ และบ้านน้ำปี้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับอุทยาน เมื่อปีที่ผ่านมา

การเที่ยวธรรมชาจิที่สวยงาม ยิ่งงามขึ้นไปอีก เมื่อควบคู่ไปกับการรักษาธรรมชาติ ลดการใช้ทรัพยากร และไม่สร้างขยะให้กับพื้นที่

19 views0 comments

Comments


bottom of page