top of page
Search

นครเซี่ยงไฮ้กำลังจะบังคับแยกขยะ

Updated: Aug 6, 2019


ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ชาวนครเซี่ยงไฮ้จำเป็นต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่ เพราะ "กฎหมายบังคับการแยกประเภทขยะ" จะเริ่มมีผลบังคับ


และเป็นการบังคับอย่างจริงจังด้วยโทษปรับถึง 200 หยวน (~1,000 บาท) สำหรับบุคคล และสูงถึง 50,000 หยวน (~ 240,000 บาท) สำหรับองค์กรหรือบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีการขอความร่วมมือแล้วแต่กลับไม่ได้ผล


กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้แยกขยะออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. ขยะแห้ง (Dry) หรือขยะทั่วไป

2. ขยะเปียก หรือขยะเศษอาหาร (Wet)

3. ขยะที่รีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclables) และ

4. ขยะที่เป็นพิษ (Hazardous)


ในส่วนของระบบคัดแยกขยะแบบใหม่ของนครเซี่ยงไฮ้ จะใช้บัตรประชาชนในการลงทะเบียนก่อนการทิ้งขยะ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ โดยจะเก็บค่าขยะตามปริมาณที่ทิ้ง ยิ่งทิ้งมากก็ยิ่งต้เสียค่าบริการมาก ซึ่งรัฐบาลจีนคาดว่าจะมีระบบที่สามารถใช้ได้ทั่วประเทศภายในปี 2020 นี้


ในระดับประเทศ กระทรวงพัฒนาเมือง-ชนบทและครัวเรือน ได้กำหนดแผนการพัฒนาโดยตั้งเป้าภายในปี 2022 หน่วยการปกครองระดับอำเภอหรือสูงกว่าจะต้องการกำหนดให้มีเขตปกครองครองอย่างน้อยหนึ่งเขตบังคับใช้กฎข้อบังคับการแยกประเภทขยะ และในปี 2025 พวกเขาจะต้องมีระบบการแยกและทิ้งขยะครัวเรือนของตัวเอง


หวังว่า ประเทศไทยของเรา ภาครัฐจะให้ความสำคัญ และก้าวไปถึงจุดนี้โดยเร็ววัน#ถุงขยะเอ็นจอย #njoygarbagebag #sdjinter #ถุงขยะรักษ์โลก #ถุงพลาสติกย่อยสลายได้เอง #ถุงขยะพลาสติกไม่ทำลายธรรมชาติ #shanghai


3 views0 comments

Comments


bottom of page