Search

ในหนึ่งสัปดาห์พวกเราแต่ละคนสร้างขยะกันขนาดไหน


มาดูกันครับ .

Seven Days of Garbage - in pictures

ช่างภาพจากแคลิฟอเนียร์ Gregg Segal สร้างผลงานภาพถ่ายจากอาสาสมัคร เพื่อสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงที่ว่า ในเวลาเพียง 7 วัน มนุษย์สามารถสร้างขยะได้มากขนาดไหน .

มันมากจนไม่น่าเชื่อเลยนะครับ


หวังว่าภาพถ่ายชุดนี้จะช่วยให้ทุกคน มีจิตสำนึกในการดำรงชีวิตเพื่อส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

• เราจะลดการสร้างปริมาณขยะได้อย่างไร ? • เราจะจัดการกับขยะที่หลากหลายของเราได้อย่างไร ? • และเราจะเริ่มจริงจังเพื่อแก้ปัญหานี้ได้เมื่อไร ?


วิธีแก้ไขมีมากมาย เพียงแต่เราต้องคิดและมีสำนึกให้มากขึ้น

แน่นอนว่าความสะดวกสบายจะหายไป แต่เชื่อเถอะว่าในที่สุดผลดีจะเกิดกับพวกเราเอง .

cr: www.theguardian.com/…/…/16/seven-days-of-garbage-in-pictures

Photograph: Gregg Segal/Barcroft Media

3 views0 comments