top of page
Search

"ถุงเพาะชำ จากยางพารา"

Updated: Aug 6, 2019


ผลงานของน้อง ณัฐวี บัวแก้ว ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา 3 จุด


• สร้างสินค้าใหม่ เพื่อช่วยแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ • สร้างผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ ลดปัญหาขยะตกค้างในดิน ลดต้นทุนด้านวัสดุการเกษตร .

นวัตกรรมที่น่าสนใจมากคือการผสมสารอาหารที่พืชต้องการ คือ NPK ลงไปในตัวถุงเลย เมื่อย่อยสลายภายใน 1 ปี ก็จะกลายเป็นปุ๋ยไปในตัว และตัววัสดุเองยังสามารถดูดซับน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับกล้าพืชได้อีกด้วย


น้องมีแผนที่จะพัฒนาให้ต้นทุนการผลิตลดลงเพื่อให้เข้าถึงตลาดลูกค้าในวงกว้างได้

ไอเดียที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับ . cr. www.facebook.com/LaetaLaeTai

74 views0 comments

Kommentit


bottom of page