top of page
Search

Plant Together


กิจกรรมดีดีเพื่อส่งเสริมเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับโครงการ 40 ปี ปตท. Plant Together เพื่อร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์โครงการดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมในการสร้างพื้นที่สีเขียวในรั้วมหาวิทยาลัย

โดยจัดเปิดโหวตผลงานของน้องๆ นักศึกษาจาก 5 มหาวิทยาลัย ในการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน ชิงเงินรางวัลกว่า 400,000 บาท!! ใครชื่นชอบผลงานของมหาวิทยาลัยไหน สามารถส่งกำลังใจและส่งผลคะแนนโหวตกันได้เลย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 พ.ย. 62 ที่ www.facebook.com/WeLovePTT/posts/3009526145729284
23 views0 comments

Commenti


bottom of page