Search

ถุงขยะเอ็นจอย เข้าเยี่ยมชมโรงงานแยกขยะอ่อนนุช


คุณไพฑูรย์ ปานสูง ประธานบริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด, คุณศรี ปานสูง กรรมการผู้จัดการฯ, คุณเดช ปานสูง รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงขยะเอ็นจอย (NJOY) ร่วมกับ คุณถิรวัฒน์ ดอกสวย ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสข เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการทำงานของโรงกำจัดขยะอ่อนนุช

ทั้งนี้เพื่อนำความรู้มาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการแยกขยะอย่างเหมาะสม ตามโครงการ “รักโลกด้วยการแยกขยะ”

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำจัดขยะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน37 views0 comments