top of page
Search

เปลี่ยนพื้นที่โล่งสนามกอล์ฟร้าง ให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


ที่อยู่อาศัยที่ถูกทอดทิ้งและโรงงานร้างอาจมีอยู่ทั่วโลก แต่ที่ญี่ปุ่นปัญหาแบบนี้กลับมักเกิดกับสถานที่ที่เราคาดไม่ถึง - สนามกอล์ฟ - นั่นเอง

สนามกอล์ฟที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศเหล่านี้ล้วนถูกสร้างขึ้นในยุคที่อุตสาหกรรมบูมอย่างมากในช่วงทศวรรษ 80 ซึ่งสวนทางกับความนิยมที่มีต่อกีฬากอล์ฟกลับลดต่ำลงถึงกว่า 40% ในปัจจุบัน

บริษัท KYOCERA ของญี่ปุ่น จึงจัดตั้งโครงการที่จะเปลี่ยนพื้นที่โล่งทิ้งร้างของสนามกอล์ฟเหล่านี้ ให้กลายเป็นพื้นที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซลาร์เซลล์ โดยมีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าสนามกอล์ฟขนาด 92 เมกะวัตต์ ในเมืองคาโกชิม่า ซึ่งคาดว่าจะผลิตไฟฟ้าให้ใช้ได้มากถึง 30,000 ครัวเรือน โดยก่อนหน้านี้เมื่อปี 2560 สนามกอล์ฟในจังหวัดเกียวโตได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นโรงไฟฟ้าขนาด 23 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับ 8,000 ครัวเรือน

ทั้งหมดนี้ สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานหมุนเวียนที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือก หลังจากประสบภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟูกูชิมะ เมื่อปี 2554

38 views0 comments

Comments


bottom of page