top of page
Search

เครื่องคั้นน้ำส้มพร้อมถ้วยที่ทำจากเปลือกส้ม อะไรจะดีแบบนี้ !


เปลือกส้มที่เหลือทิ้งจากการคั้นน้ำ จะถูกเปลี่ยนเป็นผงแป้งก่อนจะถูกขึ้นรูปเป็นถ้วยด้วยปริ้นเตอร์ 3D ผลงานนี้ยังเป็นตัวต้นแบบ ออกแบบโดย Carly Ratti Associatopn บริษัทออกแบบสัญชาติอิตาลี


นับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทุกหยดจริงๆ

5 views0 comments

Comments


bottom of page